Vragen? Bel ons gerust: +31 (0) 85 006 2044
Bestemmingen
Reistypes
Rondreizen Top 10
Hoe werkt het?
Over AsiaDirect
+31 (0) 85 006 2044
Bel ons iedere dag tussen 9:00 en 18:00
Familiereizen
Strandvakanties
Hot Deals
Fair Deals
Aanbiedingen
Honeymoon
Cultuur
Natuur
Budget
Alle bestemmingen
Alle reis stijlen
Rondreizen Top 10
Aanbiedingen
Hot Deals
Hoe werkt het ?
Op maat gemaakte reis
Mijn reisplan
Ik wil een reisvoorstel
Hoe doe ik een reisaanvraag?
Travel blog
Over AsiaDirect
Waarom AsiaDirect?
Wie zijn wij?
Contact
Even voorstellen
Het verhaal van AsiaDirect
Duurzaam reizen
×

Kom je ook naar de Vakantiebeurs Utrecht?

Van donderdag 12 t/m zondag 15 januari staan we weer op de Vakantiebeurs in Utrecht! Kom je ook om jouw droomreis met één van onze reisexperts uit te stippelen? Wij staan in het Thailand paviljoen, standnummer 12.D011.
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

AsiaDirect hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AsiaDirect B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Paspoortnummer
 • Paspoort vervaldatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@asiadirect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AsiaDirect B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de (offerte voor de) reis
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien je je hiervoor schriftelijk of op onze website hebt aangemeld
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • AsiaDirect B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
AsiaDirect B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AsiaDirect B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn
AsiaDirect bewaart persoonsgegevens zoals vermeld in de paragraaf ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’ niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
AsiaDirect B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen de EU en land(en) van jouw reisbestemming
Wij verstrekken enkel persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU of de landen van jouw reisbestemming. Dit betreft uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst. Indien reisdienst gerelateerde diensten in het buitenland geboekt worden, zullen de klantgegevens worden doorgegeven ter voltooiing van de boeking. Daarbij geldt evenwel dat de dienstverlener in het buitenland een eigen zelfstandige bevoegdheid heeft om de privacy van de reiziger te waarborgen en AsiaDirect niet verantwoordelijk is voor het handelen van de dienstverlener.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AsiaDirect B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@asiadirect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AsiaDirect B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@asiadirect.nl.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

W: https://www.asiadirect.nl
E: info@asiadirect.nl
T: +31 (0)85 006 2044
Piet Heinstraat 11a
7204 JN Zutphen

Bijgewerkt op: 3 april 2024