Individuele rondreizen Alle reizen op maat aanpasbaar Lokale organisatie Duurzaam & verantwoord reizen
×

Profiteer nú van de Azië Oktober gekte!

Boek deze maand een 8-daagse stad- en strandvakantie Bangkok en Hua Hin met vertrek in maart 2019 voor €199 p.p. bij 4 personen (€249 p.p. bij 2 personen). Dat is ruim 40% korting !
BEKIJK DEZE AANBIEDING Houd mij op de hoogte van de laatste hot deals!
Home / Boekingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Na het maken van een reservering bij AsiaDirect, dient de reiziger binnen 2 weken een aanbetaling van 15% over te maken. Het restantbedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Soms dienen accommodaties of vliegtickets eerder betaald te worden. In dit geval zal de aanbetaling hoger zijn en/of dient het restantbedrag eerder te worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal AsiaDirect naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten in rekening brengen. Deze annuleringskosten hebben betrekking op de reissom exclusief de internationale vluchten.

 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Het is mogelijk dat de annuleringskosten hoger zijn. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

Indien een reiziger uit het reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. Het reisgezelschap wordt hierdoor kleiner, waardoor de prijs per persoon hoger kan worden. AsiaDirect zal de verhoogde prijs is dit geval doorberekenen.

In-de-plaatsstelling

Tijdig voor de aanvang van de reis kan een reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
 • Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig zodat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
 • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Wijzigingskosten

Na totstandkoming van de overeenkomst is het mogeijk om de reis te wijzigen. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven, waarna AsiaDirect zal nagaan of het mogelijk is om de reis te wijzigen. Indien er een wijziging in de reissom optreedt, dan zal deze worden doorberekend. Daarnaast rekent AsiaDirect € 25,- per wijziging plus eventuele annuleringskosten.

Minimum deelname groepsreizen

Voor onze groepsreizen geldt een minimum deelname. Het minimum aantal deelnemers staat bij de reis vermeld. Indien het vereiste minimum aantal niet wordt gehaald, dan zal AsiaDirect de reiziger uiterlijk 4 weken voor vertrek hierover informeren. In overleg kan gekeken worden naar een alternatief programma. Indien de reiziger hier niet mee akkoord gaat, dan zullen de betaalde reisgelden worden gerestitueerd.

Preferenties / Essenties

Bij uw reservering is het mogelijk om een kamer preferentie door te geven. Een preferentie is een voorkeur en kan nooit worden gegarandeerd.

Daarnaast kan er op medische gronden een essenties worden verlangd. Een medische essentie dient bevestigd te worden door AsiaDirect. Indien dit niet het geval is, dan wordt de reisovereenkomst na overleg met u ontbonden. AsiaDirect brengt een bedrag van €50 per medische essentie in rekening, gezien de aan het verzoek verbonden organisatiekosten en communicatiekosten.

Een essentie verzoek op andere dan medische gronden neemt AsiaDirect alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. Ook hier geldt dat AsiaDirect de essentie dient te bevestigen. Indien de essentie niet bevestigd kan worden, dan wordt de reisovereenkomst na overleg met u ontbonden. AsiaDirect brengt een bedrag van €50,- per essentie in rekening, gezien de aan het verzoek verbonden organisatiekosten en communicatiekosten.

Tenaamstelling

De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de namen van alle reizigers conform paspoort. Indien de namen foutief worden doorgegeven en later gewijzigd dienen te worden, dan zijn hier kosten mee gemoeid welke AsiaDirect aan u zal doorberekenen.

Geldige reisdocumenten

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en (international) rijbewijs. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, dan zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening

Wijzigingen door de reisorganisatie

In sommige gevallen kan het door omstandigheden nodig zijn om een reis te wijzigen. In geval van wijziging doet AsiaDirect de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doen wij binnen 3 kalenderdagen nadat wij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming.
 • De aard en klasse van de accommodatie.
 • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Klachten tijdens de reis

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich, eerst te melden bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen oplossing komt, dan dient u zich te melden bij de reisleider. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze direct worden gemeld bij AsiaDirect.

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, dan zal de klacht ter plaatse schriftelijk worden vastgelegd. Alleen wanneer deze procedure is opgevolgd, kan de reiziger na thuiskomst een schriftelijke klacht indienen bij AsiaDirect. Dit dient uiterlijk 1 maand na thuiskomst te geschieden. AsiaDirect zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Klachten welke ter plaatse niet zijn vermeld, kunnen na afloop van de reis niet in behandeling worden genomen.

Blijf op de hoogte
Ontvang maandelijks tips, info over nieuwe reizen en kortingen!